เยี่ยมชม Mitradeเทรดกับ เว็บ Mitradeเทรดกับ แอพ Mitradeเทรดกับ แอพ Mitrade
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
นโยบายกองบรรณาธิการเกี่ยวกับเรา
Mitrade Logoมุมมองการลงทุน

Forex Indicator เล่นสั้น 2023

ผู้เขียน
|อัพเดทครั้งล่าสุด 22 มี.ค. 2566 08:57 น.
3515

สำหรับนักเทรดที่นิยมการเล่นสั้น หากไม่นับรวมวิชา Price Action ก็คงมีแค่ Forex Indicator นี่แหละที่พอจะเป็นที่พึ่งได้ ซึ่งหากใครที่พอจะมีความรู้เรื่อง Pric Action อยู่แล้ว แต่ระบบยังไม่เสถียรพอ หรือใครที่เคยเรียน Forex Indicator มาบ้างแล้ว แต่ยังรู้สึกว่ายังไม่แม่นยำเท่าไหร่ ลองมาดูกันหน่อยไหมว่าพอจะมี Forex Indicator เล่นสั้นตัวไหนที่จะมาเสริมระบบ มาใช้เป็นตัวช่วยในการเล่นสั้นให้แม่นยำได้มากขึ้นได้บ้าง

การเลือก Forex Indicator เล่นสั้น: 3 Forex Indicator เล่นสั้นแนะนำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการนำตัวแปรทางคณิตศาสตร์มาคำนวณเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม โมเมนตัม ความผันผวน ฯลฯ ของราคาสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวอยู่ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจซื้อขาย ซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้ค่อนข้างสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาได้ชัดเจน เพราะเป็นการนำตัวแปรมาคำนวณโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน ทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเฉพาะการใช้ Forex Indecator เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาสำหรับนักเทรด


เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดมักอยู่ในภาวะ Sideway มากกว่าจะเคลื่อนที่แบบมีแนวโน้ม ดังนั้นการเทรดระยะสั้นที่นิยมนำมาใช้จึงมักเป็นการจับความผันผวนในตลาด Sideway มาทำการเทรด และ Forex Indicator ที่น่าสนใจสำหรับการเล่นสั้นแบบนี้จึงหนีไม่พ้น Forex Indicator แนว Stochastics หรือ Forex Indicator ที่ช่วยบอก Mean reversion เช่น 


1. BB – Bollinger Band

 

BB หรือ Bolinger Band เป็น Forex Indicator ที่นำมาใช้ชี้วัดความผันผวนของราคาได้ดีชนิดหนึ่ง แต่นอกเหนือไปจากนั้น BB ยังสามารถนำมาใช้เล่นสั้นบนความผันผวนของราคาด้วยการใช้แบบ Mean reversion ได้ด้วย.

จากสมติฐานที่ว่า ราคาสินทรัพย์มักจะเคลื่อนที่บนค่าเฉลี่ย แต่เมื่อมีปัจจัยเข้ามากระทบราคาอาจเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยนั้นได้ชั่วคราวที่เราเรียวกว่าเกิดความผันผวนของราคา แต่สุดท้ายราคาก็จะเหวี่ยงกลับไปเคลื่อนที่อยู่บนค่าเฉลี่ยในที่สุด

ซึ่งเรามีราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์อยู่แล้ว ด้วยการใช้ MA หรือ Moving Agerage แต่จุดไหนที่ราคาผันผวนแล้วควรเป็นจุดเข้าทำรายการ BB สามารถช่วยกำหนดจุดตรงนั้นด้วย


สูตร Bollinger Band 


Upper Band = MA + (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน*2)

Lower Band = MA – (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน*2)


นั่นหมายความว่า BB เส้นบนคือ ราคาเฉลี่ยบวก 2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2SD) ที่ปกติแล้วเป็นจุดที่ราคาควรจะมีการเหวี่ยงกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย เมื่อราคาวิ่งมาชนเส้น Upper Band จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการ corection และเป็นจุดที่ดีสำหรับการขายในช่วงสั้น


ขณะที่ BB เส้นล่างจะหมายถึง ราคาเฉลี่ยลบด้วย 2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2SD) ที่ปกติแล้วเมื่อเราคาวิ่งมาชนก็มักจะมีการรีบาวน์กลับสู่ค่าเฉลี่ย เส้น Lower Band จึงมักเป็นจุดที่ดีสำหรับการซื้อเล่นรีบาวน์ในช่วงสั้น


16154351577671

ข้อควรระวังในการใช้ Bollinger Band 

นอกจากการบอกจุดเข้าซื้อ-ขายแล้ว BB ยังเป็น Forex Indicator ที่ใช้บอกความผันผวนที่สามารถนำไปใช้เข้าคู่กับ Forex Indicatore เล่นสั้นอื่น ๆ  โดยนำมาเป็นตัวบอกสภาวะตลาด


 - BB บีบตัวแคบ 

BB บีบตัวแคบ หมายถึงสภาวะตลาดที่มีความผันผวนน้อย ซึ่ง BB เป็น Forex Indicator ที่เหมาะกับการเทรดแบบ Sideway อยู่แล้ว จึงมักใช้ได้ผลดีในตลาดรูปแบบนี้ แต่หากยิ่ง BB บีบตัวแคบยิ่งแสดงว่าตลาดมีความผันผวนต่ำ มีส่วนต่างให้เทรดได้ไม่มาก และมีแนวโน้มว่าตลาดกำลังจะเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้ม นักเล่นสั้นจึงควรหยุดเทรดและหันมาจับตามองการเปลี่ยนเทรนมากกว่า


 - BB ถ่างกว้าง 

BB ถ่างกว้าง หมายถึงภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง ยิ่ง BB ถ่างกว้างยิ่งแสดงว่าตลาดมีความผันผวนสูงมาก จนมีแนวโน้มว่าจะดึงค่าเฉลี่ยให้ผันผวนและบิดไปได้มากเช่นเดียวกัน BB จึงไม่เหมาะกับการเทรดในช่วงจังหวะแบบนี้ และอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเทรดได้มาก


จากภาวะตลาดส่วนใหญ่ที่มักจะอยู่ในช่วง Sideway มากกว่าการมีเทรน ทำให้ Bollinger Band เป็นอีกหนึ่ง Forex Indicator ที่นักเทรดมืออาชีพมักมีติดจอไว้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ


2. ADX – Average Directional Movement Index


ADX เป็น Forex Indicator ในกลุ่ม Oscillator ที่ใช้วัดโมเมนตัมของตลาดโดยเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาในช่วงเวลาที่กำหนดจนออกมาเป็นค่าระหว่าง 0 – 100 นักเทรดจึงมักนิยมใช้ Forex Indicator ตัวนี้ในการชี้วัด‘ความแข็งแกร่งของเทรน’ราคานั่นเอง ซึ่งอินดิเคเตอร์ ADX จะประกอบด้วย เส้น +DI, -DI และ DX14


การคำนวณ ADX มีสูตรหลายชั้นและค่อนข้างซับซ้อน แต่เมื่อนำมาใช้จริงแล้วเราสามารถสังเกตได้จาก


+DI จะแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น โดยพิจารณาจากแท่งเทียนสีเขียวที่ปิดบวกว่าแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อเทียบกับแท่งเทียนก่อนหน้า


-DI แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง เมื่อดูจากแท่งเทียนสีแดงที่ปิดลบว่าแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อเทียบกับแท่งเทียนก่อนหน้า


ส่วน ADX จะได้จากการนำ +DI และ -DI มาเปรียบเทียบค่าให้อยู่ในรอบ 0 – 100 ซึ่งเราจะใช้ Forex Indicator ตัวนี้ในการยืนยันแนวโน้ม ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ 


- ADX ที่มีค่ามากกว่า 20 ยืนยันทิศทางของแนวโน้มว่ามีความแข็งแกร่งมาก และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวไปในทิศทางนั้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง


- ADX ที่แสดงค่าต่ำกว่า 20 แสดงภาวะตลาดในแนวโน้ม Sideway หรือไม่มีทิศทาง ราคามีการเคลื่อนไหวในกรอบผันผวน


16154353043801

ปกติแล้วเราจะไม่ใช้ ADX แบบเดี่ยว ๆ เนื่องจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้มักใช้สังเกตการเปลี่ยนของตลาดจาก Sideway มาเป็นมีแนวโน้ม หรือ จากมีแนวโน้มกลับมาเป็น Sideway ซึ่งนักเทรดมักใช้ forex indicator เล่นสั้นตัวนี้เพื่อเข้าคู่กับอินดิเคเตอร์บอกจุดเข้าซื้อตัวอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้น


อย่างไรก็ดี ADX ก็ยังสามารถนำมาใช้เป็น forex indicator เล่นสั้นได้เหมือนกัน แต่อาจจะใช้จับจังหวะได้ไม่บ่อยนัก เนื่องจากเราจะใช้ ADX จับจังหวะการเบรคเอาท์ของราคาเพื่อ Follow Buy, Follow Sell นั่นเอง โดยมีขั้นตอนจาก


 -  ADX > 20 : แสดงจุดเปลี่ยนแนวโน้มจากไม่มีเทรน เป็น มีเทรน การดู ADX แบบนี้เพื่อป้องกันการ error ควรดูช่วงที่ก่อนที่ ADX จะตัดขึ้นเหนือ 20 จะมีการ consolidated ของราคาเพื่อสะสมกำลังในระยะหนึ่ง แต่ลำพังแค่การยืนยันว่าตลาดได้เปลี่ยนเป็นมีแนวโน้มแล้วก็ยังไม่สามารถบอกจุดเข้าทำรายการได้


 -  การตัดกันของ +DI/ -DI: สังเกตอินดิเคเตอร์บอกทิศทาง ว่าต่อมาหาก +DI ตัด -DI ขึ้น จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าแนวโน้มขาขึ้น และจุดที่ +DI ตัด -DI ขึ้นไปนี้จะเป็นจุดที่ดีสำหรับการซื้อ ในทางตรงกันข้าม หาก ADX ปรับตัวเหนือ 20 พร้อมกับ -DI ตัด +DI ขึ้นไป แสดงว่าโมเมนตัมในเชิงลบแข็งแรงกว่า จึงเป็นการยืนยันทิศทางขาลง และจุดนี้เองจะเป็นจุดขายที่ดี


3. Stochastics


Stochastics เป็น Forex Indicator เล่นสั้นในกลุ่ม Momentum จึงเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ช่วยบอกแรงส่งหรือความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาได้ ซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะประกอบด้วยตัวบอกสัญญาณ 2 เส้น คือ %K และ %D


สูตร %K

%K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]


เมื่อ C = ราคาปิดแท่งเทียนนั้น; L14 = ราคาต่ำสุดใน 14 แท่งเทียนย้อนหลัง; H14 = ราคาสูงสุดใน 14 แท่งเทียนย้อนหลัง


ดังนั้นเราจะพบว่า %K คือดัชนีเทียบราคาปิดปัจจุบันกับราคาสูงสุดในรอบ 14 แท่งเทียน บนฐานราคาต่ำสุดในรอบ 14 แท่งเทียนนั่นเอง


ส่วน %D จะเป็นการเฉลี่ยค่า %K ให้ดูสมูธขึ้นด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยของ 3 แท่งเทียนย้อนหลัง เราจึงเรียก %D ว่าเป็น Slow Stochastic Oscillator เพราะจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ Lagging หรือวิ่งตามหลัง %K อีกที


16154354336044

ซึ่ง Stochastics เป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Momentum Oscillator ที่บอกค่า Overbought / Oversold โดย

หากค่า Stochastics กดต่ำกว่า 20 แสดงภาวะตลาด Oversold หรือมีการขายมากเกินไปจึงมีโอกาสรีบาวน์ แต่ยังไม่สามารถบอกจุดเข้าซื้อได้ จุดเข้าซื้อของกรณีนี้จะอยู่ที่เมื่อ Stochastics เหวี่ยงกลับตัดเส้น 20 ขึ้นมา  จึงเป็นสัญญาณรีบาวน์


หากค่า Stochastics พุ่งสูงกว่า 80 แสดงภาวะตลาด Overbought หรือมีการซื้อมากเกินไปจึงมีโอกาส correction แต่ก็ยังไม่สามารถบอกจุดขายได้ และจุดขายจะเกิดเมื่อ Stochastics ตัดเส้น 80 ลงมาอีกครั้ง


และเหล่านี้ก็คือ Forex Indicator เล่นสั้นสำหรับนักเทรดที่เรารวบรวมมาให้ ซึ่งหากนักเทรดรู้จักและทำความเข้าใจคาแรกเตอร์ของ Forex Indicator เล่นสั้นแต่ละตัวได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างตรงกับสถานการณ์ และจะช่วยเพิ่มความแม่นยำของ Forex Indicator นั้น ๆ ได้ หรือแม้แต่การนำสูตรไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์การเทรดของตัวเองก็ได้เช่นกัน


▼ ประยุกต์ใช้ indicator forex กับ Mitrade ▼ 


16154343232656


 เปิดบัญชีเทรดทดลอง >

*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

Mitrade
มุมมองการลงทุนเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลทางด้านการเงินภายใต้ Mitrade ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้รับความรู้พื้นฐานทางการเงินที่สมบูรณ์ สภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ ข่าวที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก
Mitrade Logo
มุมมองการลงทุน
อำนวยเนื้อหาคอลัมน์ที่มีคุณภาพสูงแก่นักลงทุนทั่วโลก

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขายอาจทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมด การซื้อขายอนุพันธ์แบบ OTC อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดพิจารณาเอกสาร PDS, FSG, คำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยงและข้อตกลงลูกค้าก่อนใช้บริการของเรา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดทราบว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในสินทรัพย์อ้างอิง

ขยาย