เยี่ยมชม Mitradeเทรดกับ เว็บ Mitradeเทรดกับ แอพ Mitradeเทรดกับ แอพ Mitrade
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
นโยบายกองบรรณาธิการเกี่ยวกับเรา
Mitrade Logoมุมมองการลงทุน

FTSE 100 Index คืออะไร?

ผู้เขียน
|อัพเดทครั้งล่าสุด 16 ก.ย. 2565 02:38 น.
7542

1586315314252


หากคุณสนใจลงทุนในบริษัทชั้นนำของสหราชอาณาจักร เช่น Unilever, Tesco, Prudential และ Rolls Royce เป็นต้น แต่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสาร การเลือกลงทุนใน FTSE 100 Index อาจจะเป็นคำตอบสำหรับคุณ เพราะคุณสามารถเข้าถึงบริษัทเหล่านี้และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ของสหราชอาณาจักรได้ในคราวเดียว


แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงช่องทางทำเงินจากดัชนีดังกล่าว เรามาทำความรู้จักดัชนีนี้กันก่อนนะครับ


FTSE 100 Index คืออะไร?

FTSE 100 Index หรือ UKX คือดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของ 102 หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน นอกจากนั้นแล้ว ดัชนีนี้ยังมีจุดประสงค์ในการเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับกองทุนและตราสารอนุพันธ์อีกด้วย


ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ FTSE 100 Index


    ○  FTSE 100 Index จัดทำครั้งแรก ณ วันที่ 3 มกราคม 2527

    ○  ดูแลโดย FTSE Group ซึ่งเป็นบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

    ○  ค่าฐานของดัชนีอยู่ที่ 1,000 จุด

    ○  ดัชนีแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 7,903.50 จุด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

    ○  ดัชนีปิดสูงสุดที่ 7,877.45 จุด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561


FTSE 100 Index ประกอบด้วยหลักทรัพย์จากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้


 รหัส    

  ภาคส่วนหลัก

 จำนวนหลักทรัพย์   

 มูลค่าตลาดสุทธิ (ล้านปอนด์)      

 สัดส่วนถ่วงน้ำหนัก    

 0500

  น้ำมันและแก๊ส

 3

 177,931

 12.48%

 1300

  เคมีภัณฑ์

 2

 8,712

 0.61%

 1700

  ทรัพยากรพื้นฐาน

 9

 114,234

 8.01%

 2300

  ก่อสร้างและวัสดุ

 1

 17,504

 1.23%

 2700

  บริการและสินค้าอุตสาหกรรม       

 16

 121,329

 8.51%

 3300

  ยานยนต์และชิ้นส่วน

 -

 -

 -

 3500

  อาหารและเครื่องดื่ม

 3

 69,257

 4.86%

 3700

  สินค้าครัวเรือนและส่วนบุคคล  

 9

 184,038

 12.91%

 4500

  สุขภาพ

 5

 184,340

 12.93%

 5300

  ค้าปลีก

 7

 48,691

 3.41%

 5500

  สื่อ

 7

 59,588

 4.18%

 5700

  ท่องเที่ยวและพักผ่อน

 7

 42,346

 2.97%

 6500

  โทรคมนาคม

 2

 40,597

 2.85%

 7500

  สาธารณูปโภค

 6

 64,726

 4.54%

 8300

  ธนาคาร

 5

 147,271

 10.33%

 8500

  ประกันภัย

 7

 65,005

 4.56%

 8600

  อสังหาริมทรัพย์

 3

 15,408

 1.08%

 8700

  บริการทางการเงิน

 8

 56,282

 3.95%

 9500

  เทคโนโลยี

 2

 8,643

 0.61%

 รวม

  102

 1,425,899

 100.00%โดยสุขภาพมีสัดส่วนถ่วงน้ำหนักมากที่สุดที่ 12.93% ตามมาติด ๆ ด้วยสินค้าครัวเรือนและส่วนบุคคลที่ 12.91% อันดับที่สามจะเป็นน้ำมันและแก๊สที่มีสัดส่วนถ่วงน้ำหนักที่ 12.48% (อ้างอิงข้อมูลของวันที่ 31 มีนาคม 2563)


5 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสุทธิสูงสุดของ FTSE 100 Index


 หลักทรัพย์

 ภาคส่วนย่อย

 มูลค่าตลาดสุทธิ (ล้านปอนด์)

 สัดส่วนถ่วงน้ำหนัก

 AstraZeneca

 เภสัชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ

 94,637

 6.64%

 HSBC Hldgs

 ธนาคาร

 91,905

 6.45%

 GlaxoSmithKline

 เภสัชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ     

 74,173

 5.20%

 BP

 ผู้ผลิตน้ำมันและแก๊ส

 68,510

 4.80%

 British American Tobacco    

 บุหรี่

 62,921

 4.41%

 รวม

 392,145

 27.50%คุณจะเห็นว่า 5 หลักทรัพย์ของดัชนีมีสัดส่วนถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 27.50% มากกว่า ¼ ของสัดส่วนถ่วงน้ำหนักทั้งหมด โดยที่ AstraZeneca มีมูลค่าตลาดสุทธิสูงเกือบแสนล้านปอนด์ซึ่งมากกว่ามูลค่าตลาดสุทธิเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ที่ 13,979 ล้านปอนด์ถึง 6.8 เท่า ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสุทธิต่ำสุดมีเพียงแค่ 131 ล้านปอนด์ ซึ่งน้อยกว่ามูลค่าตลาดสุทธิเฉลี่ยถึง 106.7 เท่า! (อ้างอิงข้อมูลของวันที่ 31 มีนาคม 2563)


หากคุณสนใจอ่านรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ FTSE 100 Index คุณสามารถคลิกอ่านได้ที่นี่


หลักทรัพย์ที่บรรจุเข้า FTSE 100 Index จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้


   ○  ราคา:  ต้องถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อกำหนดมูลค่าตลาดของบริษัท

   ○  สิทธิ์ลงคะแนนขั้นต่ำ:  ผู้ถือหุ้นที่ไม่ถูกจำกัดต้องมีสิทธิ์ลงคะแนนเกินกว่า 5% มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์บรรจุเข้าดัชนี

   ○  สัดส่วนน้ำหนักที่สามารถลงทุนได้:

        บริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรต้องมีการกระจายหุ้นสู่รายย่อยขั้นต่ำที่ 25%

        บริษัทที่จดทะเบียนนอกสหราชอาณาจักรต้องมีการกระจายหุ้นสู่รายย่อยขั้นต่ำที่ 50%

   ○  ผ่านเกณฑ์ข้อจำกัดความเป็นเจ้าของของต่างชาติและจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้

   ○  ปริมาณซื้อขายของหลักทรัพย์:  อย่างน้อย 0.025% ของหุ้นที่ออกทั้งหมด ซึ่งคำนวณเป็นรายเดือนและรายปี


FTSE 100 Index มีการทบทวนทุกไตรมาสในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคมของทุกปี

FTSE 100 Index คำนวณอย่างไร?

FTSE 100 Index ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดที่กระจายสู่รายย่อย ทำให้ความเคลื่อนไหวของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกระจายสู่รายย่อยมากกว่ามีผลต่อดัชนีมากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งสูตรคำนวณเป็นดังนี้


FTSE 100 Index คำนวณอย่างไร

โดยที่


Price of Stock = ราคาหุ้น

Number of Share = จำนวนหุ้น

Free float adjustment Factor - ปัจจัยปรับการกระจายสู่รายย่อย

Index Divisor = ตัวหารดัชนี


คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถิติ FTSE 100 Index ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

สถิติ FTSE 100 Index ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก tradingview.com


ถึงแม้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสหราชอาณาจักรจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม แต่ FTSE 100 Index ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์เช่นเดียวกับดัชนีอื่น ๆ ในยุโรป โดยหล่นจาก 7,000 กว่าจุดเหลือไม่ถึง 5,000 จุดดี นับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ดัชนีดูเหมือนจะเป็นขาขึ้นแต่ก็มีโอกาสปรับตัวลง


เราคาดการณ์ว่า FTSE 100 Index มีแนวโน้มเป็นขาลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ยังไม่ดีขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและบรรดาบริษัทที่อยู่ในดัชนีดังกล่าวและปัจจัยทางเทคนิคยังส่งสัญญาณเป็นขาลง ยิ่งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนายาวนานมากเท่าไหร่ FTSE 100 Index จะรับผลกระทบมากขึ้นเท่านั้น


ในทางตรงกันข้าม หากดัชนีเป็นแนวโน้มขาขึ้น FTSE 100 Index ต้องผ่านแนวต้านสำคัญที่ 6,580 จุดเสียก่อน เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นดังกล่าวว่าเป็นของจริง

Ad
เริ่มเทรด FTSE 100 Index ด้วยเงินน้อย!
▲ กำกับดูแลโดย ASIC/CIMA/FSC
▲ เทรดได้ทั้งขาขั้นและขาลง
▲ ค่าคอมมิชชั่น 0 สเปรดต่ำ
▲ เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น (1/20/50/100/200 เท่า)
▲ บริการด้วยภาษาไทย 24 ชั่วโมง 5 วัน
▲ รองรับการฝากถอนเงินผ่านธนาคารไทย
▲ ฝึกฝนการเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50,000 ดอลล่าร์ฟรี
ลงทุนมีความเสี่ยง CFD อาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน

*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

Mitrade
มุมมองการลงทุนเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลทางด้านการเงินภายใต้ Mitrade ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้รับความรู้พื้นฐานทางการเงินที่สมบูรณ์ สภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ ข่าวที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก
บทความยอดนิยม
อ่านมากที่สุด
ข่าวล่าสุด
  • ต้นฉบับ
  • กลยุทธ์การเทรด
  • อ่านมากที่สุด
    ข่าวล่าสุด
ไม่พบข้อมูล
Mitrade Logo
มุมมองการลงทุน
อำนวยเนื้อหาคอลัมน์ที่มีคุณภาพสูงแก่นักลงทุนทั่วโลก

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขายอาจทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมด การซื้อขายอนุพันธ์แบบ OTC อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดพิจารณาเอกสาร PDS, FSG, คำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยงและข้อตกลงลูกค้าก่อนใช้บริการของเรา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดทราบว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในสินทรัพย์อ้างอิง

ขยาย